1){ return crypt($crypt, $salt); }else{ return crypt($crypt); } return $crypt; } function pcrypt2($password, $salt = false){ $crypt = bin2hex(Encode($password)); if (strlen($salt) > 1){ return crypt($crypt, $salt); }else{ return crypt($crypt); } } ?> 項目 - 機電、水喉渠務顧問服務曾負責項目 | 達飛控股有限公司
Loading...

機電、水喉渠務顧問服務曾負責項目

項目內容:

機電、水喉渠務顧問服務曾負責項目


香港餐飲業+西餅麵包集團

中式酒樓

•    銅鑼灣廣場
•    上水匯


快餐

- 快餐店

•    沙田中心


國際咖啡連鎖店

- 國際咖啡連鎖店

•    歷山大厦
•    家樂坊
•    海洋中心
•    香港國際機場
•    帝國中心
•    利園
•    香港國際金融中心
•    APM
•    交易廣場
•    Home Square
•    那打素醫院
•    新港城
•    荃灣廣場
•    太古城中心
•    跑馬地美食廣場及超級市場

•    將軍澳
•    時代廣場
•    香港國際金融中心
•    APM酒店集團餐飲部

•    港島東中心37樓
•    Mr. & Mrs. Fox
•    中央㕑房(太古)
返回項目清單